ترجمه مدارک فارغ التحصیلان رشته پزشکی

از آن جا که ترجمه مدارک فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و علوم وابسته از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و کوچکترین خطا یا ترجمه ناقص، باعث رد درخواست متقاضی می شود، دارالترجمه رسمی سودالیت ترجمه ها را با فرمت مورد تاییدکمیسیون آموزشی فارغ التحصیلان خارجی رشته پزشکی کشور آمریکا یا ECFMG آماده می نماید. بدیهی است با توجه به زمان بر بودن و صرف دقت زیاد برای ترجمه، هزینه ترجمه مطابق با تعرفه ترجمه رسمی قوه قضاییه دریافت نمی شود و پیش از انجام ترجمه، موضوع به متقاضی ترجمه اطلاع داده می شود. در این حالت هزینه ترجمه دانشنامه با تاییدات دولتی 830 هزار تومان و بدون تاییدات 440 هزار تومان می شود. همچنین هزینه ترجمه ریز نمرات دانشگاه آزاد (با فرض 14 ترم) حدود 6 میلیون و 800 هزار تومان (بدون تاییدات 6 میلیون و 470 هزار تومان) و دانشگاه سراسری 8 میلیون و 900 هزار (بدون تاییدات 8 میلیون و 570 هزار تومان) تومان می شود.