راهنمای تایید اسناد و مدارک ترجمه شده

راهنمای تایید مدارک و اسناد رسمی

دستور العمل اجرائی چگونگی تأیید اسناد و مدارک

بخش تأیید اسناد و مدارک

بخش 1ـ « ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه »

1ـ1.  شناسنامه: تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می­شود؛ شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد، چنانچه واقعه­ای قید شده باشد عینا ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت: (تا تاریخ … ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است)، توسط مترجم الزامی است تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می­شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

2ـ1. کارت ملی: اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ1. گواهی فوت: اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.

4ـ1. گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره از سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ1. گواهی فوت: گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.

گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

6ـ1. سند ازدواج: سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است. گواهی­های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده­اند قابل ترجمه و تأیید می­باشد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی­های مزبور با ارائه شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می­باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می­شود که مثل اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

7ـ1. سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

8ـ1. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. و از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

9ـ1. کارت پایان خدمت و معافیت: کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. پشت کارت باید ترجمه شود؛ کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست. گواهی­های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

10ـ1. گواهینامه رانندگی: گواهینامه راهنمایی و رانندگی و هممچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می­شود قابل ترچمه و تأیید می­باشد. گواهی ­های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تأیید را دارا است. برابر اصل نمودن گواهینامه ­های بین المللی بلا مانع است.

بخش 2 ـ «اسناد»

1ـ2. سند مالکیت: سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می­شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد.

2ـ2. ارزیابی املاک: گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره با کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

3ـ2.استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک: استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

4ـ2. اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری: اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ2. بیعنامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیر منقول: بیعنامه با قرارداد فروش و اجاره­نامه­هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ادارات دولتی تنظیم می­شود قابل ترجمه و تأیید است همچنین بیعنامه­های تنظیمی از سوی تعاونی­های مسکن و شرکت­های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی و فیش­های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید می­باشد. لکن مبایعه­نامه تنظیمی در آژانس­های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد.

6ـ2. وکالتنامه: وکالتنامه­های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سر دفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد که در این صورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت­های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلا اشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد. همچنین وکالتنامه­های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد.

7ـ2. تعهدنامه: تعهدنامه ­های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر در صورتی تأیید می­شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

8ـ2. اقرارنامه: اقرارنامه­های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سر دفتر قابل ترجمه و تأیید است. به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید الزامی است؛ مثلا اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرد (گواهی تجرد از ثبت احوال) اقرار به زوجیت (سند ازدواج یا شناسنامه) اقرار به مالکیت (سند مالکیت) اقرار به نسبیت (رأی دادگاه).

9ـ2. استشهادیه: استشهادیه ممضی به امضا شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضا دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه ­ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

10ـ2. احکام دادگاه­ها: اصل احکام قطعی و غیر قطعی دادگاه ­ها، دادخواست، اظهارنامه، صورت جلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و به طور کلی اوراق قضائی و تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت استعلام از مرجع قضائی، با اعلام بلا مانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می­باشد. آراء غیر قطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور به دلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی، قابل ترجمه و تأیید است.

11ـ2. اجرائیه و تعهدات ثبتی: اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می­شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

بخش 3 ـ «مدارک تحصیلی»

1ـ.3. مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی): کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه  مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

2ـ3. تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه­ ها مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.

بخش 4 ـ «مدارک دانشگاهی»

1ـ4. مدرک کاردانی: مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه­ها، که حسب مورد، به تأیید ادارات کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

2ـ4. کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه­های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ4. ارزشنامه­های تحصیلی: ارزشنامه­های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست؛ مگر اینکه مرجع صادر کننده بلا مانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

4ـ4. مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشنامه­های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان  این دانشگاه می­بایست در سامانه سجاد مدارک خود را بارگذاری و ثبت کنند و کد استعلام آن را تحویل دفتر ترجمه دهند.

5ـ4. مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه­های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه­های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین مجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تأیید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

6ـ4. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه­های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است؛ دانشنامه­های رشته پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

7ـ4. گواهی­های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی­های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

8ـ4. گواهی کار استادان دانشگاه­های دولتی: گواهی­های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

9ـ4. مدارک صادره از دانشگاه­های غیر انتفاعی: مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

10ـ4. چگونگی تأیید گواهینامه­های دوره­های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی: 1) گواهینامه­های دوره­های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، سازما امور اداری و استخدامی وقت و مؤسسه آموزش و پرورش مدیریت دولتی وقت، (زیر مجموعه­های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) صادر گردیده است، با رعایت مفاد مصوبه شماره 432 ـ 1377/9/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ 3/9/1377 به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید است.

الف: گواهینامه صادره در قالب معادل یادارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاما باید قبل از تاریخ 3/9/1377 صادر گردیده باشد.

ب: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان­ها و مؤسسات فوق الاشاره الزاما باید در متن گواهینامه قید شده باشد.

ج: عبارت (این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد) درگواهینامه­های مزبور درج نشده باشد.

د: دارنده گواهینامه نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نماید.

2) سایر گواهینامه­های دورهای آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

11ـ4. مدارک و گواهی­های صادره از حوزه­های علمیه: مدارک صادره از حوزه­های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

12ـ4. سرفصل دروس: سر فصل دروس برای کلیه رشته­های تحصیلی و کلیه دانشگاه­های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه­ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بر حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

13ـ4. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: کارنامه­ های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه ­ها در سربرگ­های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد.

14ـ4. تعیین رتبه قبولی در دانشگاه ­های دولتی و آزاد: تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه ­های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه­ های آزاد، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

15ـ4. مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

16ـ4. مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

17ـ4. اصل مدارک: اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشگاه ­های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

بخش 5 ـ «گواهی های آموزشی»

1ـ5. گواهی­های صادره از سازمان فنی و حرفه­ای: گواهینامه­ های مهارت فنی و حرفه­ای صادره از سازمان فنی و حرفه­ای با تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه­ای قابل ترجمه و تأیید می­ باشد.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه­ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

2ـ5. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی: گواهی­های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه­ها مبنی بر گذراندن دوره­های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ5. گواهی­های مراکز آموزش دوره­های زبان: گواهی­های صادره از مراکز آموزشی دوره­های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می­شوند با تأیید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

4ـ5. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت شرکت­های خصوصی: گواهی­های صادره مبنی بر گذراندن دوره­های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت­های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ5. گواهی­های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

6ـ5. گواهی­های صادره از مؤسسات خصوصی: گواهی­های صادره از مؤسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه­ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد، زیرا این گونه مؤسسات صرفا می­توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه­ای معرفی شوند.

7ـ5. گواهی­های آموزش دوره­ای با ذکر ساعت: گواهی­های آموزشی ساعتی، در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش­های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضا شده باشد، گواهینامه­ های آموزشی دوره­ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه­ها با مهر دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

بخش 6ـ «اسناد و مدارک شرکت ها»

1ـ6. اساسنامه: اصل شناسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت­ها و صورت جلسه و اظهارنامه شرکت­ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت­ها، قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

2ـ6. اوراق سهام شرکت­های سهامی عام: اوراق سهام شرکت­های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده، قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ6. اوراق سهام بورس: اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.

4ـ6. اوراق سهام شرکت­های سهامی خاص: اوراق سهام شرکت­های سهامی خاص یا بیمارستان­ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت جلسه شرکت یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت­ها، قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ6. روزنامه رسمی: اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.

6ـ6. گواهی­های مالیاتی: گواهی­های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت­های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می­باشد. شرکت­ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می­توانند برای شرکت­های غیر دولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

7ـ6. لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکت­ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

8ـ6. گواهی­های بیمه: گواهی­های صادره از شرکت­های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت­های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

9ـ6. قراردادهای شرکت­های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می­شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

10ـ6. قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت­های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

11ـ6. قراردادهای بخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل تأیید و ترجمه است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلا مانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

12ـ6. کارت اقتصادی: کارت­های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه و تأیید است.

13ـ6. کارت بازرگانی: کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می­باشد

بخش 7ـ «گواهی های کار»

1ـ7. گواهی­های کار از مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است.

2ـ7. گواهی­های کار صادره از مهدکودک­ها و مراکز نگهداری سالمندان: گواهی­های کار صادره از مهدکودک­ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ7. گواهی­های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی­های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

4ـ7. گواهی­های کار صادره از کار آژانس­های هواپیمائی و گردشگری: گواهی­های کار صادره از آژانس­های هواپیمائی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره می­شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر این صورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ7. گواهی­های صادره از داروخانه­ها: گواهی­های کار صادره از داروخانه­ها با تأیید انجمن دارو سازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

6ـ7. گواهی­های کار صادره از شرکت­ها: گواهی­های کار صادره از شرکت­های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتی که در گواهی­های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

7ـ7. گواهی­های کار از بیمارستان­ها و درمانگاه­ها: گواهی کار صادره از بیمارستان­ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه­های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

8ـ7. گواهی­های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان: گواهی­های کار صادره از مطب پزشکان و دندان پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

9ـ7. گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی­های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی­های کار افراد شاغل در دفترخانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی­های کار شاغلی در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

10ـ7. گواهی­های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف: گواهی­های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه­های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره: گواهی­های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار یا موافقت کتبی وزارت کار می­باشد

بخش 8ـ «گواهی های متفرقه»

1ـ8. کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی­های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می­شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می­شود.

2ـ8. پرونده بهداشتی دانش آموزان: گواهی­های بهداشتی دانش آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ8. قبوض آب، برق، تلفن و گاز: اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.

4ـ8. فیش­های حقوقی: فیش­های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش­های حقوقی غیر دولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوط قابل ترجمه و تأیید است.

5ـ8. موجودی حساب­های بانکی: گواهی موجودی بانکی تا مبلغ 100.000.000 ریال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی­های گردش مالی و حساب­های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می­باشد. گواهی­های موجودی حساب صادره از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

6ـ8. گذرنامه: ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می­باشد و گذرنامه­های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را دارا است.

7ـ8. گواهینامه­های دریانوردی: گواهینامه­های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید است.

8ـ8. احکام قهرمانی و رشته­های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته­های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

9ـ8. بارنامه­ها و اسناد صادرات و واردات: بارنامه­های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک یا مهر و امضای سازمان هواپیمائی کشوری قابل ترجمه و تأیید است. بارنامه­های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید می­باشد.

10ـ8. گواهی­های کشتیرانی: گواهی­های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

11ـ8. خرید و فروش کشتی: اسناد خرید و فروش کشتی­ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی­های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه در ایران قابل ترجمه و تأیید است و در صورتی که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

12ـ8. گواهی­های صادره توسط وکلای دادگستری: گواهی­های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

13ـ8. گواهی­های فرهنگی و هنری: گواهی­های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می­باشد و گواهی­های صادره توسط آموزشگاه­ها یا مؤسسات هنری به استناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلا مانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

14ـ8. گواهی مربوط به روستاهای دور افتاده: گواهی­های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و … با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

15ـ8. گواهی­های بهداشتی: گواهی­های بهداشتی برای صدور محموله­های غذایی و داروئی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه­های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

16ـ8. اصل گواهی استاندارد: اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

17ـ8. تقدیرنامه: تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.

18ـ8. گواهی­های انجمن مهندسی: گواهی­های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن­ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

بخش 8ـ «گواهی های متفرقه»

1ـ9. مدارک مربوط به اتباع بیگانه: مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و مطلقا قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می­شود.

2ـ9. گواهی­های صادره در مورد اتباع بیگانه: گواهی­های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری­های محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ9. گذرنامه خارجی و سند ازدواج: تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذیربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در این صورت قابل ترجمه و تأیید است.

بخش 10ـ «بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور»

1ـ10. مدارک تنظیمی در خارج از کشور: مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

2ـ10. گواهی­های صادره خطاب به سفارتخانه­ها و نمایندگی­های کشورهای خارجی: گواهی­های صادره از طرف سازمان­های دولتی یا غیر دولتی خطاب به سفارتخانه­ها و نمایندگی­های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی­باشد. صرفا گواهی­های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.

3ـ10. گواهی­های حقوقی برای افراد ایرانی: گواهی­های حقوقی صادره از شرکت­های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.