ترجمه مدارک تحصیلی

به طور کلی جهت ترجمه رسمی مدارک تحصیلی و اخذ تاییدات دادگستری و وزارت خارجه، علاوه بر ارائه اصل مدارک بایستی نسبت به اخذ تاییدات مربوطه به صورت الکترونیکی یا مراجعه حضوری اقدام شود. در صورت نیاز به ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی (بدون نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت خارجه)، نیازی به دریافت تاییدات زیر (به استثنای مدارک دبیرستان) نمی باشد و فقط اصل مدارک به دارالترجمه ارائه شود.

برای مشاهده تعرفه ترجمه رسمی زبان انگلیسی کلیک کنید

مدارک دبستان تا پایه یازدهم دبیرستان

جهت ترجمه مدارک از پایه اول دبستان تا پایه یازدهم دبیرستان با تایید وزارت خارجه دادگستری، علاوه بر مهر مدرسه، مهر منطقه و اداره کل آموزش و پرورش استان تهران لازم است. در صورت نیاز به ترجمه با مهر مترجم رسمی، فقط مهر مدرسه لازم است.

مدارک دبیرستان و پیش دانشگاهی

جهت ترجمه مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی باید از یکی از دفاتر پیشخوان دولت یا سایت سامانه تحصیلی آموزش و پرورش https://emt.medu.ir/ تاییدیه تحصیلی برای دفتر ترجمه رسمی 970 (نام مترجم رسمی: سروش طوطیان) اقدام شود. ضمناً در صورت دریافت تاییدیه تحصیلی احتیاجی به زدن مهر آموزش و پرورش منطقه و استان نمی باشد.

مدارک دانشگاه های وابسته به وزارت علوم

در صورت نیاز به تایید دادگستری و وزارت خارجه جهت ترجمه مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعم از دانشنامه، ریز نمرات، گواهی اشتغال به تحصیل و … بایستی در ابتدا به سایت سامانه سجاد به آدرس ذیل مراجعه نمایید و پس از اخذ تاییدیه از سامانه مزبور این تاییدیه را برای دفتر ترجمه رسمی سودالیت ارسال نمایید. لازم به ذکر است دانشگاههی دولتی، پیام نور و علمی کاربردی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کنند.
https://portal.saorg.ir/

مدارک دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت

جهت ترجمه مدارک صادره توسط وزارت بهداشت اخذ مهر بلا مانع بودن ترجمه بر روی دانشنامه، ریز نمرات، گواهی ریز نمرات، گواهی اشتغال به تحصیل و … الزامی است. لطفاً توجه داشته باشید برای تایید دانشنامه و ریز نمرات نامه لغو تعهد خدمتی قانون پزشکان و پیراپزشکان را همراه داشته باشید.

مدارک دانشگاه آزاد

جهت ترجمه مدارک صادره توسط دانشگاه آزاد اسلامی بایستی نسبت به اخذ تاییدیه از سایت estelam.iau.ir اقدام گردد.

اصل دانشنامه هولوگرام دار یا تایید شده توسط اداره فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد باید ارائه شود.
اصل ریز نمرات صادره توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی باید ارائه شود.
اصل دانشنامه پزشکی و ریز نمرات صادره توسط سازمان مرکزی باید دارای مهر بلامانع بودن ترجمه باشد.