استخدام مترجم انگلیسی حرفه ای

دارالترجمه رسمی سودالیت (شماره 970) از مترجم یاران زبان انگلیسی (مرد) که حداقل 4 سال سابقه فعالیت مستند در دفاتر ترجمه رسمی دارند با شرایط و مزایای مناسب به صورت حضوری و غیر حضوری دعوت به همکاری می نماید.

لطفاً بدین منظور روزمه کاری خود را بر روی آدرس ایمیل این دفتر ارسال نمایید.

دارالترجمه رسمی سروش طوطیان

sodalite.to@gmail.com

021-22726590- 021-22725490