وزارت آموزش و پرورش

جهت اخذ تاییدات مدارک تحصیلی تا انتهای دوره پیش دانشگاهی ( به همراه مدارک دانشگاهی مربوط به دانشگاه های وابسته به سازمان آموزش و پرورش) اصل مدارک که به تایید سازمان آموزش و پرورش هر منطقه رسیده باشد بایستی به تایید اداره کل آموزش و پرورش هر استان برسد. به عبارت دیگر جهت اخذ تاییدیه مدارک( ممهور به مهر این اداره بر روی یا پشت مدرک) دانش آموزانی که در شهر تهران تحصیل کرده اند این مدارک می بایستی به تایید این سازمان در میدان فلسطین خیابان طالقانی غربی نبش خیابان شهید سرپرست برسد. این کار هم توسط متقاضی و هم توسط دارالترجمه رسمی سودالیت می تواند انجام شود.

متقاضایان خارج از استان تهران می توانند به وب سایت اداره کل آموزش و پرورش استان خود مراجعه نموده و تاییدات لازم را کسب نمایند. لازم به ذکر است که اداره هر استان فقط مدارک تحصیلی همان استان را تایید می نماید. برای مثال سازمان آموزش و پرورش کل استان تهران نمی تواند مدارک مربوط به استان اصفهان را تایید نماید.

تلفن: 88961175-88961126

http://tehranedu.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *