سفارتخانه ها در تهران

دارالترجمه رسمی سودالیت

22725490- 22726590

سفارت آذربايجان (Azerbaijan)

آدرس: لواسانی (فرمانیه)-‏ خیابان شهید اندرزگو-‏ کوچه شهید وطن پور- ‏پلاک ۴‏ تلفن: ۲۲۲۱۲۵۵۴ ، ۲۲۲۱۵۱۹۱
فکس: ۲۲۲۱۷۵۰۴
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۱۰‏

سفارت آرژانتين (Argentina)

آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان یارمحمدی- کوچه ‏قو- پلاک ۶‏
تلفن: ‏۲۲۵۷۷۴۳۳‏، ‏۲۲۵۷۷۹۳۲‏، ‏۲۲۵۷۵۵۵۵‏
فکس: ‏۲۲۵۷۷۴۳۲‏
سایت: http://www.argentinembiran.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

 سفارت آفريقاي جنوبي (South Africa)

آدرس: ميدان تجريش- خیابان ‏وليعصر- باغ فردوس-‏خیابان يكتا- پلاک ۵‏‎‎
تلفن: ‏۲۲۷۰۲۸۶۶-۹
فکس: ‏۲۲۷۱۹۵۱۶‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ ، (جهت ویزا) ۱۲- ۹‏

 سفارت آلمان (Germany)

آدرس: خيابان فردوسي-‏ روبروي بانك مركزي- ‏پلاک ۳۲۰‏‎
تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰، ۳۹۹۱۱۰۲۰
فکس: ‏۳۹۹۹۱۸۹۰‏
سایت: http://www.teheran.diplo.de
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه‏

سفارت اتريش (Austria)

آدرس: نیاوران- خ باهنر- خ مقدسی- خ احمدی زمانی- کوچه میرولی- پلاک ۱۱
تلفن: ۴۲-۴۰-۲۲۷۵۰۰۳۸
فکس: ‏۲۲۷۰۵۲۶۲‏
سایت: http://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸/۳۰‏‏

سفارت اردن (Jordan)

آدرس: شهرک قدس(غرب)- فاز ‏‏۴- خیابان زرافشان ‏شمالی- کوچه دوم- پلاک ‏‏۷‏‎
تلفن: ۸۸۰۸۸۳۵۶، ۸۸۰۸۸۵۵۱
فکس: ‏۸۸۰۸۰۴۹۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 

سفارت ارمنستان (Armenia)

آدرس: خيابان جمهوري- خیابان ‏رازی- خیابان استاد ‏شهریار- پلاک ۱‏
تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳، ۶۶۷۰۴۸۳۸
فکس: ‏۶۶۷۰۰۶۵۷‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت اروگوئه (Uruguay)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۵‏
تلفن: ‏۸۸۶۷۹۶۹۰‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

 

 سفارت ازبكستان (Uzbekistan)

آدرس: چهارراه فرمانیه- خیابان ‏بوستان- کوچه نسترن- ‏پلاک ۲۱‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۲۰۷۱‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

 سفارت اسپانيا (Spain)

آدرس: دروس- بلوار شهرزاد- ‏خیابان شادی
تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱
فکس: ۲۲۵۶۸۰۱۶، ۲۲۵۶۸۰۱۵
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۹‏

 

 سفارت استراليا (Australia)

آدرس: خالداسلامبولی(وزرا)- ‏کوچه ۲۳- پلاک ۲‏
تلفن: ۸۳۸۶۳۶۶۶، ۸-۸۸۷۲۴۴۵۶
سایت: http://www.iran.embassy.gov.au
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۴/۴۵- ۷/۳۰‏

 

 سفارت اسلوواك (Slovakia)

آدرس: خیابان سرلشگرفلاحی ‏‏(زعفرانیه)- پلاک ۳۴‏
تلفن: ۲۲۴۱۱۱۶۴، ۲۲۴۰۶۴۹۵
فکس: ‏۲۲۴۰۹۷۱۹‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸‏

 

 سفارت اسلووانيا (Slovenia)

آدرس: پاسداران- میدان فرمانیه- ‏نارنجستان هشتم- پلاک ‏‏۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۶۰۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۹۰۸۵۳‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

‎”>
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰ و پنجشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 

سفارت افغانستان (Afghanistan)

آدرس: بهشتی(عباس آباد)- ‏خیابان پاکستان- نبش ‏خیابان چهارم
تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰، ۸۸۷۳۷۵۳۱، ۸۸۷۳۰۸۲۶
فکس: ‏۸۸۷۳۵۶۰۰‏
سایت: http://www.afghanembassy.ir/pj
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت اكراين (Ukraine)

آدرس: ونک- بالاتر از میدان ‏ونک- پلاک ۷۳‏
تلفن: ۸۸۰۰۸۵۳۰، ۲-۸۸۶۰۶۱۷۱
فکس: ‏۸۸۰۰۷۱۳۰‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

 

سفارت الجزایر (Algeria)

آدرس: شهرک قدس- خیابان مهستان- کوچه ۱۱- پلاک ۲۰‏
تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲
فکس: ‏۸۸۳۷۷۰۳۱‏
سایت: www.algeriaemb.ir
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏
روز و ساعت کاری بخش ویزا: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹

 

سفارت امارات متحده ‏عربي (United Arab ‎Emirates)

آدرس: ولیعصر- تقاطع ‏خیابان دستگردی(ظفر)- روبروی ‏رستوران حاتم- پلاک ‏‏۳۳۷‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۳۳۳، ۸۸۷۸۸۵۱۵
فکس: ۸۸۷۸۹۰۸۴، ۸۸۷۸۹۴۷۶
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت اندونزي (Indonesia)

آدرس: قائم مقام فراهانی- ‏نرسیده به خیابان بهشتی ‏‏(عباس آباد)- پلاک ‏‏۱۷۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۱۷۲۵۱‏، ‏۸۸۷۱۶۸۶۵‏، ‏۸۸۷۲۶۶۲۷‏
سایت: www.indonesian-embassy.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت انگلستان (British)

آدرس: خیابان فردوسی- پلاک ‏‏۱۹۸‏
تلفن: ‏۶۴۰۵۲۰۰۰‏
سایت: http://ukiniran.fco.gov.uk/fa
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴/۳۰- ۷/۳۰‏

 

سفارت ايتاليا (Italy)

آدرس: انتهای جردن- کوچه ‏مهیار- پلاک ۱۱‏
تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵
فکس: ‏۶۶۷۲۶۹۶۱‏
سایت: http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت ايرلند (Ireland)

آدرس: فرمانیه- کامرانیه ‏شمالی- بن بست ناهید- ‏پلاک ۵‏
تلفن: ۲۲۲۹۷۹۱۸
فکس: ‏۲۲۲۸۶۹۳۳‏
سایت: http://www.embassyofireland.ir
روز و ساعت کاری: ‏(امور ویزا) یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه ۱۱/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت بحرين (Bahrain)

آدرس: بزرگراه آفریقا- قبل از ‏جهان کودک- نبش کوچه ‏زوبین- پلاک ۲۴۸‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۲۸۴۷‏، ‏۸۸۷۷۵۳۶۵‏، ‏۸۸۷۷۳۳۸۳‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۱۱۲‏، ‏۸۸۸۸۰۲۷۶‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۸/۳۰‏

 

سفارت برزيل (Brazil)

آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان بهار- نبش خیابان ‏یکتا- پلاک ۲۶‏
تلفن: ۹-۲۲۷۵۳۱۰۸، ۲۲۷۵۲۷۱۱
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت برونئي دارالسلام (Brunei ‎Darussalam)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏مینا- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۸۸۷۹۷۹۴۶‏، ‏۸۸۷۹۸۴۵۶‏
فکس: ‏۸۸۷۷۰۱۶۲‏

 

سفارت بلژيك (Belgium)

آدرس: ولی عصر- خیابان ‏فیاضی(فرشته)- پلاک ‏‏۱۵۵‏
تلفن: ‏۲۲۰۴۹۲۴۷‏، ‏۲۲۰۴۱۶۱۷‏
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۰۸‏
سایت: http://www.diplomatie.be/tehran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹‏

سفارت بلغارستان (Bulgaria)

آدرس: ولیعصر-خیابان ‏توانیر-خیابان نظامی ‏گنجوی-جنب شهرداری ‏منطقه ۶-پ ‏‏۴۰‏
تلفن: ‏۸۸۷۷۵۶۶۲‏، ‏۸۸۷۷۵۰۳۷‏
فکس: ‏۸۸۷۷۹۶۸۰‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت بنگلادش (Bangladesh)

آدرس: ونک- بعد از بزرگراه ‏کردستان- کوچه مریم- ‏پلاک ۵۸‏
تلفن: ۵-۸۸۰۶۳۰۷۴، ‏۸۸۰۳۵۱۷۵‏، ‏۸۸۰۳۹۶۵۹‏، ‏۸۸۰۳۳۴۹۸‏
فکس: ‏۸۸۰۳۳۳۴۸‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۸/۳۰‏

سفارت بوسني و ‏هرزگوين (Bosnia)

آدرس: شهرک قدس(غرب)- ‏خیابان ایران زمین- ‏خیابان چهارم- کوچه ‏آبان- پلاک ۱۱‏

تلفن: ۳۰-۸۸۰۸۶۹۲۹، ۸۸۰۹۲۷۲۸
فکس: ‏۸۸۰۹۲۱۲۰‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) روزهای فرد ۱۳- ۱۰‏

 

سفارت پاكستان (Pakistan)

آدرس: فاطمی- روبروی خیابان ‏جمالزاده- نبش خیابان ‏اعتمادزاده- پلاک ۱‏
تلفن: ۹۱-۶۶۹۴۱۳۸۸، ۹۰-۶۶۹۴۴۸۸۸
فکس: ‏۶۶۹۴۴۸۹۸‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۰/۳۰- ۹‏

 

سفارت پرتغال (Portugal)

آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه روزبه- پلاک ۱۶‏
تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰، ۲۲۵۸۲۷۶۰، ۲۲۵۴۳۲۳۷
فکس: ‏۲۲۵۵۲۶۶۸‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

 

سفارت تاجیکستان (Tajikistan)

آدرس: باهنر(نیاوران)- خیابان ‏زینعلی- کوچه سوم- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۴۶۵۰‏، ‏۲۲۲۹۹۵۸۴‏
فکس: ‏۲۲۸۰۹۲۹۹‏
سایت: http://www.tajikistan-embassy.com
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت تايلند (Thailand)

آدرس: بهارستان- پارک ‏امین‌دوله- کوچه ‏استقلال- پلاک ۴‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۱۴۳۳‏
فکس: ‏۷۷۵۳۲۰۲۲‏
سایت: http://www.thaiembassy-tehran.org
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت تركمنستان (Turkmenistan)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏خیابان وطن پور- خیابان ‏براتی- پلاک ۳۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۰۶۳۰۶‏، ‏۲۲۲۰۶۷۳۱‏
سایت: http://turkmenistan.visahq.com/embassy/Iran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

 

سفارت تركيه (Turkey)

آدرس: فردوسی- چهارراه ‏استانبول
تلفن: ‏‏‏‏۳۵۹۵۱۱۰۰‏‏، ‏۳۳۱۱۵۲۹۹‏، ‏۳۳۱۱۸۹۹۷‏، ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس: ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏

 

سفارت چك (Czech ‎Republic)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- ‏بالاتر از دیباجی شمالی- ‏پلاک ۵۶‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۱۵۳‏، ‏۲۲۲۸۸۱۴۹‏
فکس: ‏۲۲۸۰۲۰۷۹‏
سایت: http://www.mzv.cz/tehran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

سفارت چين (China)

آدرس: خيابان پاسداران- چهارراه فرمانيه- خيابان نارنجستان هفتم- پلاک ۳۲
تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰، ۲۲۸۱۶۶۰۰
فکس: ‏۲۲۲۹۰۶۹۰‏
سایت: http://www.chinaembassy.ir
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت دانمارك (Denmark)

آدرس: خيابان شريعتي- بالاتر ‏از پل صدر- کوچه ‏هدایت- کوچه دشتي- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۱۳۶۳‏، ‏۲۲۶۴۰۰۰۹‏، ‏۲۲۶۰۷۰۲۰‏
فکس: ‏۲۲۰۳۰۰۰۷‏
سایت: http://www.ambteheran.um.dk
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: دوشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت روسيه (Russia)

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو ‏پلاک ۳۷‏
تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
فکس: ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏
سایت: http://www.rusembiran.ru
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏

سفارت روماني (Romania)

آدرس: بهارستان- خیابان ‏فخرآباد- خیابان شهید ‏مشکین- پلاک ۲۲‏
تلفن: ‏۷۷۵۳۹۰۴۱‏، ‏۷۷۶۴۷۵۷۰‏
فکس: ‏۷۷۵۳۵۲۹۱‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت ژاپن (Japan)

آدرس: میدان آرژانتین- خیابان ‏احمدقصیر(بخارست)- ‏نبش کوچه پنجم- پلاک ‏‏۱۲‏
تلفن: ۳-۸۸۷۱۷۹۲۲
فکس: ‏۸۸۷۱۳۵۱۵‏
سایت: http://www.ir.emb-japan.go.jp
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۰/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت سريلانكا (Sri Lanka)

آدرس: اتوبان صدر- بلوار کاوه ‏شمالی- خیابان جهرمی-‏خیابان جهانتاب- پلاک ‏‏۱۱‏
تلفن: ‏۲۲۵۶۹۱۷۹‏
فکس: ‏۲۲۵۴۰۹۲۴‏
سایت: http://www.slembir.com
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

“>
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

“>
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۸‏

 

سفارت سوئد (Sweden)

آدرس: پاسداران شمالی- بالاتر ‏از فرمانیه- خ ‏بوستان- نبش کوچه ‏نسترن- پ ۲۷‏
تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰، ۲۲۲۹۶۸۰۲
فکس: ‏۲۲۲۸۶۰۲۱‏
سایت: http://www.swedenabroad.com/Start____25446.aspx
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱/۳۰- ۷/۳۰‏

 

سفارت سوئيس (Switzerland)

آدرس: الهیه- خیابان شریفی ‏منش- نبش کوچه یاسمن- ‏پلاک ۲‏
تلفن: ۲۲۰۰۸۳۷۳، ۲۲۰۰۸۳۳۳
سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵/۳۰- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳/۳۰- ۷/۳۰‏

 

حافظ منافع ‏خارجی(آمریکا) ‏در سفارت ‏سوئیس

آدرس: خیابان پاسداران- خیابان ‏گلستان پنجم- نبش ‏پایدارفر- پلاک ۳۹‏
تلفن: ‏۲۲۵۴۲۱۷۸‏، ‏۲۲۵۶۵۲۷۳‏
فکس: ‏۲۲۵۸۰۴۳۲‏
سایت: http://www.eda.admin.ch/tehran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۸‏

 

سفارت سوريه (Syria)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏آرش- پلاک ۲۱‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱، ۲۲۰۵۵۳۳۲
فکس: ‏۲۲۰۵۹۴۰۹‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴- ۹‏

 

سفارت سودان (Sudan)

آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏بهرامی- پلاک ۶۰‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳
فکس: ‏۸۸۷۹۲۳۳۱‏
سایت: http://www.sudanembassyir.com
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت سومالي (Somalia)

آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- ‏خیابان حدادیان- پلاک ‏‏۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۴۵۱۴۶‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت صربستان (Serbia)

آدرس: ولنجک- کوچه نهم- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹
فکس: ‏۲۲۴۰۲۸۶۹‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ۱۳- ۸/۳۰‏

 

سفارت عراق (Iraq)

آدرس: میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏
تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵
سایت: http://www.iraqembassy.ir/indexf.htm
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت عربستان سعودي (Saudi Arabia)

آدرس: پاسداران- سه راه ‏فرمانیه- خیابان بوستان- ‏خیابان نیلوفر- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۸۵۴۳‏، ‏۲۲۲۹۹۹۷۸‏
فکس: ‏۲۲۲۹۴۶۹۱‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۹ ‏

 

سفارت عمان (Oman)

آدرس: آفریقا (جردن)- کوچه ‏تندیس- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱، ۲-۲۲۰۵۷۶۴۱
فکس: ‏۲۲۰۴۴۶۷۲‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۴/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت فرانسه (France)

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو- ‏پلاک ۶۶-۶۴‏
تلفن: ۸-۶۶۷۰۶۰۰۵، ۶۴۰۹۴۰۰۰
فکس: ‏۶۴۰۹۴۰۹۳‏، ‏۶۶۷۰۶۵۴۳‏‏
سایت: http://www.ambafrance-ir.org/‎‏ ‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸/۳۰‏

سفارت فلسطين (Palestinian)

آدرس: فلسطین- تقاطع ‏بزرگمهر- پلاک ۱۴۵‏

تلفن: ‏۶۶۴۶۴۵۰۱‏، ‏۶۶۴۰۲۵۱۳‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

سفارت فنلاند (Finland)

آدرس: شریعتی- خیابان ‏میرزاپور(سهیل)- کوچه ‏حدادیان- پلاک ۲‏
تلفن: ‏۲۳۵۱۲۰۰۰‏
فکس: ‏۲۲۲۱۵۸۲۲‏
سایت: http://www.finland.org.ir
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶- ۸ و (جهت ویزا) ۱۲- ۱۰‏

 

سفارت فليپين (Philippines)

آدرس: ولی عصر- بعد از پل ‏پارک‌وی- خیابان خیام- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴
فکس: ‏۲۲۶۶۸۹۹۰‏
سایت: http://www.philippineembassy.ir
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۶/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت قبرس (Cyprus)

آدرس: تجریش- خیابان ‏دزاشیب- خیابان ‏کریمی- پلاک ۳۲۸‏
تلفن: ‏۲۲۲۱۹۸۴۲‏
فکس: ‏۲۲۲۱۹۸۴۳‏، ‏۲۲۲۰۱۲۴۰‏
سایت: http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_Tehran.nsf/
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

 

سفارت قزاقستان (Kazakhstan)

آدرس: دروس- خیابان هدایت- ‏کوچه مسجد- پلاک ۴‏
تلفن: ۴-۲۲۵۶۵۹۳۳، ۲۲۵۶۵۳۷۱
فکس: ‏۲۲۵۴۶۴۰۰‏
سایت: http://www.kziniran.com
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵- ۹‏

 

سفارت قطر (Qatar)

آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۴‏
تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵
فکس: ‏۲۲۰۵۸۴۷۸‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۸‏

 

سفارت كانادا (Canada)

آدرس: خیابان استاد مطهری- خیابان شهیدسرافراز- پلاک ۴
تلفن: ‏۸۱۵۲۵۰۰۰‏
فکس: ‏۸۸۷۳۳۲۰۲‏، ‏۸۸۷۳۳۲۰۰‏
سایت: http://www.iran.gc.ca
سایت اداره مهاجرت‏: http://www.cic.gc.ca
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۶- ۷/۳۰ و پنجشنبه ۱۳- ۷/۳۰

 

سفارت كرواسي (Croatia)

آدرس: خیابان پاسداران- خیابان بهستان یکم- پلاک ۲۵
تلفن: ‏۲۲۵۸۷۰۳۹‏، ‏۲۲۵۸۹۹۲۳‏
فکس: ‏۲۲۵۴۹۱۹۹‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

 

سفارت كره جنوبي (South Korea)

آدرس: میدان ونک- شیخ بهایی ‏شمالی- خیابان دانشور ‏غربی- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰
فکس: ‏۸۸۰۵۴۸۹۹‏
سایت: http://irn.mofat.go.kr/eng/af/
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱- ۹‏

سفارت كويت (Kuwait)

آدرس: دستگردی(ظفر)- بین ‏آفریقا(جردن) و ‏ولیعصر- پلاک ۳۰۵‏
تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷
فکس: ‏۸۸۷۸۸۲۵۷‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۲/۳۰- ۹‏

 

سفارت كنيا (Kenya)

آدرس: بلوار آفریقا ـ خیابان ‏گلستان- بلوار گیتی- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۰۴۹۳۵۵‏
فکس: ‏۲۲۰۴۸۶۱۹‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۵/۳۰- ۹‏

 

سفارت كوبا (Cuba)

آدرس: مقدس اردبیلی ‏‏(زعفرانیه)- خیابان ‏ملکی- کوچه قائم- پلاک ‏‏۱۸‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۴۳۸۳‏
سایت: http://emba.cubaminrex.cu/
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۹/۳۰‏

 

سفارت گرجستان (Georgia)

آدرس: بزرگراه صدر- خیابان ‏شهید کلاه‌دوز- خیابان ‏قلندری- کوچه هشتم- ‏پلاک ۹‏
تلفن: ‏۲۲۶۰۴۱۵۴‏
سایت: http://iran.mfa.gov.ge/index.php?
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
/
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت لبنان (Lebanon)

آدرس: خیابان کریم‌خان- خیابان ‏ویلا- کوچه افشین- پلاک ‏‏۲۰‏
تلفن: ‏۸۸۹۰۸۴۵۱‏، ‏۸۸۸۰۵۹۰۲‏
فکس: ‏۸۸۹۰۶۰۵۱‏، ‏۸۸۹۰۷۳۴۵‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۳- ۹‏

سفارت لهستان (Poland)

آدرس: خیابان آفریقا- بلوار مینا- ‏کوچه پیروز- پلاک ۲‏
تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲
فکس: ‏۸۸۷۸۸۷۷۴‏
سایت: http://www.teheran.polemb.net
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت ليبي (Libya)

آدرس: کامرانیه جنوبی- نرسیده ‏به کوه نور- بن‌بست ‏مریم- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۲۲۳۵۵۰۵‏، ‏۲۲۲۳۵۸۱۲‏، ‏۲۲۲۰۱۶۷۷‏
فکس: ‏۲۲۲۳۶۶۴۹‏
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

 

سفارت مالزي (Malaysia)

آدرس: محمودیه- خیابان ‏الف- خیابان چنگیزی- پلاک ‏۶‏
تلفن: ۳-۲۲۴۰۴۰۸۱
فکس: ‏۲۲۴۱۷۹۲۱‏
سایت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت مجارستان (Hungary)

آدرس: خیابان شهید کلاه‌دوز-‏خیابان دروس- میدان ‏هدایت- کوچه شادلو- ‏پلاک ۱۰‏
تلفن: ‏۲۲۵۵۰۴۶۰‏، ‏۲۲۵۵۰۴۵۲‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۱- ۹‏

 

دفتر حفاظت ‏منافع مصر (Egypt)

آدرس: شریعتی- بعد از پل ‏رومی- کوچه رضایی- ‏پلاک ۸‏
تلفن: ‏۲۲۲۰۵۲۰۲‏، ‏۲۲۲۴۲۲۶۸‏، ‏۲۲۲۱۴۸۸۳‏
فکس: ‏۲۲۲۴۲۲۹۹‏‎
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۴- ۱۲‏

سفارت مغرب (Morocco)

آدرس: باهنر (نیاوران)- خیابان ‏جهانشاهی- کوچه ‏چکاوک- پلاک ۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۸۴۸۴۵‏
فکس: ‏۲۲۸۱۳۸۲۹‏
سایت: http://www.sefaratmaghreb.com
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت مكزيك (Mexico)

آدرس: آفریقا(جردن)- خیابان ‏گلفام- پلاک ۱۲‏
تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶، ۲۲۰۵۷۵۹۰، ۲۲۰۱۲۹۲۱
فکس: ‏۲۲۰۵۷۵۸۹‏‎
سایت: http://www.sre.gob.mx/iran
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۹‏

 

سفارت نروژ (Norway)

آدرس: لواسانی(فرمانیه)- نبش ‏خیابان سنبل- پلاک ۵۴‏
تلفن: ‏۲۲۲۹۱۳۳۳‏، ‏۲۲۸۰۲۱۴۳‏، ‏۲۲۸۰۶۵۲۹‏
فکس: ‏۲۲۲۹۲۷۷۶‏‎
سایت: http://www.norway-iran.org
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

سفارت نيجريه (Nigeria)

آدرس: بلوار آفریقا- خیابان ‏ظفرغربی- نبش کوچه ‏رامیان- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۸۸۲۰۶۸۱۰‏، ‏۸۸۸۸۹۶۲۱‏
فکس: ‏۸۸۷۹۹۷۸۳‏
سایت: http://www.nigerianiniran.com
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۱۰‏

 

سفارت نيوزيلند (New Zealand)

آدرس: خیابان پاسداران شمالی- ‏خیابان موحدی دانش- ‏خیابان گلستان ‏شمالی(شهید قاسمی)-‏کوچه سوسن- کوچه ‏پارک دوم- پلاک ۱‏
تلفن: ‏۲۶۱۲۲۱۷۵‏
فکس: ‏۲۶۱۲۱۹۷۳‏
سایت: http://www.nzembassy.com/iran
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲- ۹‏

 

سفارت واتيكان (Vatican)

آدرس: خيابان نوفل لوشاتو- ‏نبش چهارراه رازي- ‏پلاک۸۴‏
تلفن: ‏۶۶۴۰۳۵۷۴‏
فکس: ‏۶۶۴۱۹۴۴۲‏
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۳/۳۰- ۸/۳۰‏

 

سفارت ونزوئلا (Venezuela)

آدرس: آفریقا (جردن)- بلوار گل ‏آذین- پلاک ۲۲‏
تلفن: ۹-۲۲۰۳۶۳۱۷
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا چهارشنبه ۱۷- ۹ و پنجشنبه ۱۳- ۹‏

 

سفارت هلند (Netherlands)

آدرس: فرمانیه- خیابان سنبل- ‏ارغوان غربی- پلاک ۷‏
تلفن: ‏۲۲۸۳۷۹۱۱‏، ‏۲۳۶۶۰۰۰۰‏
فکس: ‏۲۳۶۶۰۱۹۰‏
سایت: http://iran.nlembassy.org
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

روز و ساعت کاری: ‏(جهت ویزا) یکشنبه تا پنجشنبه ۹- ۷/۳۰‏

 

سفارت هند (India)

آدرس: خیابان دکتر بهشتی- خیابان میرعماد- خیابان نهم- پلاک ۲۲
تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳
فکس: ‏۸۸۷۵۵۹۷۳‏
سایت: http://www.indianembassy-tehran.ir
ایمیل:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

“>
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

سفارت يمن (Yemen)

آدرس: فلاحی(زعفرانیه)- ‏خیابان شهید اعجازی ‏‏(آصف)- پلاک ۷۱‏
تلفن: ‏۲۲۴۱۴۴۴۶‏، ‏۲۲۴۱۶۶۸۲‏
فکس: ‏۲۲۴۱۹۹۳۴‏‎
روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۱۵- ۹‏

 

سفارت يونان (Greece)

آدرس: آفریقا(جردن)- بلوار ‏اسفندیار- پلاک ۴۳‏
تلفن: ‏۲۲۰۵۳۷۸۴‏، ‏۲۲۰۵۰۵۳۳‏
فکس: ‏۲۲۰۵۷۴۳۱‏
روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه، (جهت ویزا) دوشنبه و سه شنبه ۱۲- ۱۰‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *